Tag

Kadroya

Taşeron işçiye oyalama

İktidar, 2018 yılında takım kapsamı dışında bıraktığı kamudaki taşeron personellere Yine “söz” verdi. Türk İş ve Hak-İş’in imzaladığı nihayet halk kontratında “yasal düzenleme çalışmalarına devam edileceği” belirtilildi lakin tarih verilmedi.