Tag

Nöbet

Çocukluk çağında epilepsiye dikkat!

Çocuk Sıhhati ve Hastalıkları anne ilim Kısmı Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora, epilepsinin çocukluk çağında en sık görülen nörolojik hastalıklardan biri olduğunu söyledi.