AYM, 28 Şubat davasından mahkum edilen 3 emekli generalin başvurusunu reddetti

Fırsat Ürünleri, Genel, Hayat Tüyoları, Hayatın İçinden, İlginç Bilgiler, İlginç Ürünler, Pratik Bilgiler May 03, 2023 Yorum Yok

Anayasa Mahkemesi, iddianamesi FETÖ tutuklusu Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasından mahkum edilen eski Ahmet Çörekçi, Çetin Doğan, Cevat Temel Özkaynak’ın ferdî müracaatlarını karara bağladı.

AYM, Ahmet Çörekçi hakkında verilen mahkumiyet kararında ‘suçta ve cezada kanunilik’ unsurunun ihlal edilmediğine, Hasan Tahsin Gökcan’ın karşı oyu ile oyçokluğuyla; ‘kanuni Yargıç güvencesi’ unsurunun ihlal edilmediğine Zühtü Arslan, Engin Yıldırım, Muammer Topal, Mehmet Emin Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez’in karşı oyları ile oyçokluğuyla hükmetti.

AYM, Cevat Temel Özkaynak hakkında verilen mahkumiyet kararında ‘suçta ve cezada kanunilik’ prensibinin ihlal edilmediğine, Hasan Tahsin Gökcan’ın kaşı oyu ile oyçokluğuyla; adil yargılanma hakkı kapsamında ‘hakkaniyete Müsait yargılanma hakkının’ ihlal edilmediğine oybirliğiyle karar verdi.

AYM, Çetin Doğan hakkında verilen mahkumiyet kararında ‘suçta ve cezada kanunilik’ unsurunun ihlal edilmediğine, Hasan Tahsin Gökcan’ın karşı oyu ile oyçokluğuyla; adil yargılanma hakkı kapsamındaki ‘aynı fiilden Dolayı birdenbire Çok yargılanmama yahut cezalandırılmama’ unsurunun ihlal edilmediğine oybirliğiyle; adil yargılanma hakkı kapsamındaki ‘hakkaniyete Müsait yargılanma hakkının’ ihlal edilmediğine, Hasan Tahsin Gökcan’ın karşı oyu ile oyçokluğuyla hükmetti.

“KUVVET KUMANDANLARININ AZİZ DİVAN’DA YARGILANMASI GEREKİR”

AYM Lideri Zühtü Arslan, Çörekçi hakkındaki ‘kanuni Yargıç güvencesi’ prensibinin ihlal edilmediği tarafındaki karara verdiği karşı oyun münasebetinde şunları belirtti:

“Eski Hava Kuvvetleri Kumandanı olan müracaatçının hakkındaki yargılamanın Aziz Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’nde yapılması gerekirken ağır ceza mahkemesince görülüp sonuçlandırılması nedeniyle yasal Yargıç garantisinin ihlal edildiği tezi, mahkememiz çoğunluğu tarafından yerinde görülmemiş ve Laf konusu teminatın ihlal edilmediğine hükmetmiştir.

2010 yılında Anayasa’nın 148. hususuna yapılan eklemeyle Genelkurmay Lideri ve Kuvvet kumandanlarının da vazifeleriyle ilgili kabahatlerden Dolayı Şanlı Divan’da yargılanmaları öngörülmüştür.

Somut olayda, ‘28 Şubat süreci’ olarak bilinen devirde Kuvvet kumandanı olan müracaatçı, 54. Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat yahut Görev görmekten cebren men etmek kabahatine iştirak etmekten Dolayı 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147. hususu yeterince cezalandırılmıştır. Derece mahkemesi, atılı cürmün misyonun sağladığı kolaylık, avantajla ve İmkan kullanılarak işlendiği sabit ise de misyon kapsamında işlendiğinin kabulünün Mümkün olmadığını, çünkü hiçbir misyonun hiç kimseye cürüm sürece hak ve ayrıcalığı vermeyeceğini belirterek, müracaatçının cezalandırıldığı hatanın ‘görev suçu’ olmadığına karar vermiştir.”

“GÖREV CÜRMÜNÜN EN BESBELLİ ÖZELLİĞİ, HATA İŞLEYEN KİŞİNİN VAZİFENİN KENDİSİNE SAĞLADIĞI GÜÇ, imkan VE NÜFUZ, AVANTAJDAN YARARLANMIŞ OLMASIDIR”

Görev hatasının tayininde Biricik başına bu yaklaşımın benimsenmesinin isabetli olmadığının Aleni olduğunu belirten Arslan, karşı oy münasebetinde şu vurgulara yer verdi:

“Başvuruya bahis somut olayda da müracaatçıya atfedilen kabahat, onun Kuvvet kumandanı olarak vazifesinin sağladığı imkanlardan yararlanarak yapabileceği fiillere dayanmaktadır. Bu nedenle müracaatçının yargılandığı ve mahkum edildiği cürmün vazifesiyle ilgili olmadığını söylemek Mümkün değildir.

Anayasa’nın 36 ve 37. hususlarında teminat altına alınan yasal Yargıç garantisi, hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden Öbür bir merci önüne çıkarılmamasını gerektirmektedir. Bu nedenle Ulu Divan’da yargılanması gereken bir kişinin Anayasa Mahkemesi’nin kararları dikkate alınmadan yapılan yorumlarla Öbür bir yargı merciinde yargılanması, kanunini Yargıç garantisini ihlal edecektir.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir