CHP’li Mahmut Tanal’dan TÜİK hakkında kabahat duyurusu: Enflasyon oranını düşük açıklayarak…

Fırsat Ürünleri, Genel, Hayat Tüyoları, Hayatın İçinden, İlginç Bilgiler, İlginç Ürünler, Pratik Bilgiler Kas 05, 2022 Yorum Yok

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, enflasyon oranını düşük açıklayarak vatandaşların mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na kabahat duyurusunda bulundu.

Tanal dilekçesinde, “Halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma”, “Görevi berbata kullanma” teziyle TÜİK’teki şüpheliler hakkında Gerekli kovuşturmanın yapılarak, halk davası açılmasını talep etti.

VERİLER ÖRTÜŞMÜYOR

Dilekçesinde, 2022 Ekim ayı enflasyon oranının, TÜİK tarafından 3 Kasım’da açıklandığını hatırlatan Tanal, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil ekonomistlerden, akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) bilgileri ile TÜİK’in bilgilerinin örtüşmediğine dikkat çekti.

Tanal, hata duyurusu dilekçesinde, Ekim ayı enflasyonunu yıllık bazda İTO yüzde 108.77, ENAG yüzde 185.34 olarak açıklarken, TÜİK’in Laf konusu enflasyon oranını yüzde 85.51 olarak duyurmasının, kamuoyu nezdinde soru işaretlerini arttırdığını kaydetti.

TÜİK’in enflasyon datalarının muteber olmadığı, siyasi müdahalelerle enflasyon datalarının formlandığı, gerçek enflasyon sayılarının gizlendiği argümanının, kamuoyunda uzunca müddettir tartışıldığına dilekçesinde dikkat çeken Tanal, enflasyonun Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal amaçlarına ulaşması, milletlerarası alanda istediği noktaya gelmesi ve refah toplumuna dönüşmesi mevzularında karşılaştığı maniler ortasında birinci sırada yer aldığını lisana getirdi.

Dilekçede, yüksek enflasyonun makro dengelerden, aile içi ilgilere kadar olan pek Fazla alanda ekonomik, toplumsal ve ruhsal Olumsuz tesirleri bulunduğunu belirten Tanal, “Bu kadar geniş bir alanda tesir göstermesi nedeniyle istatistikî bilgi olmadan devletin istikbal planlaması, tesir tahlili, denetleme misyonu ve yatırım planlaması misyonlarını yürütmesinin düşünülemeyeceğine” vurgu yaptı.

MAAŞ ARTIRIMINI ENFLASYON BELİRLİYOR

Devletin Değerli kurumlarından biri olan TÜİK’in başta gelen vazifesinin, ürettiği istatistiklerde adaletli, şeffaf ve gerçekçi olması olduğunu Anlatım eden Tanal, toplu Amel mukaveleleriyle çalışan sendikalı çalışanların ve halk işçilerinin fiyat ve maaşlarına yapılacak artırımların, taban fiyata yapılacak artırımların, Özel bölümde çalışan işçilerin fiyatlarına yapılacak artırımlar ile memur, Amele ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak artırımların tamamının TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına bağlı belirlendiğini belirtti.

Tanal, hata duyurusu dilekçesinin devamında şunları aktardı: “Tüm bu artırımların belirlenmesi haricinde mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişim oranlarının izlenmesi, satın alma gücü değişiminin bulunması, Merkez Bankasının Nakit siyasetleri, fiyatların ve fiyatların ayarlanması başta olmak üzere devletin neredeyse bütün siyasetlerinde enflasyon gösterge olarak kullanılmaktadır. Ayrıyeten 213 sayılı Vergi Yöntem Kanununun yinelenmiş 298 inci unsuru kararları uyarınca tespit ve ilân edilen tekrar değerleme oranı da enflasyon sayılarına nazaran belirlenmektedir. Lakin Türkiye İstatistik Kurumu; misyonunun ne derece Kıymetli ve hayati olduğunun şuuruna varamamış, tutarlılıktan ve gerçekçilikten Irak enflasyon bilgilerini kamuoyuna sunmuştur. Kamuoyu da hissedilen enflasyon ile açıklanan enflasyon ortasında uçurum olduğunun farkındadır. Halkımızın alım gücü Daimi olarak düşmekte ve yoksulluk; TÜİK’in açıkladığı datalardan Irak bir biçimde her geçen gün daha da derinleşmektedir.”

TÜİK KANUNU’NDAKİ UNSURLARA UYULMUYOR

Suç duyurusu dilekçesinde, “Resmî istatistiklerin kalitesinin geliştirilmesi için Program kapsamında üretilen istatistiklerin, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistikî saklılık, yenilik ve şeffaflık prensiplerine nazaran hazırlanıp ve uygulanması, resmî istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, bütün kullanıcılara tarafsız ve eş vakitli olarak sunulması, zımnilik prensibine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesinin Temel asıllar olduğu” vurgusunun yer aldığı 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu 4. hususunu aktaran Tanal, “İstanbul Ticaret Odası ve Enflasyon Araştırma Grubu’nun hazırladığı dataların, Türkiye İstatistik Kurumu ile örtüşmemesi, vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşü her geçen gün en ağır formda hissetmesi, Temel tüketim hususları başta olmak üzere mal ve hizmet alımlarındaki fahiş artırımlar, yurttaşlarımızın belini büken hayat pahalılığı, TÜİK datalarının gerçeği yansıtmadığının göstergesidir” tabirini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu’nun açıklanan 4. hususunda, TÜİK’in istatistiklerinin niteliklerinin Biricik tek sayıldığını dilekçesinde belirten Tanal, “Savcılık makamınca tespit edilecek şüphelilerin, bütün bu unsurlara riayet etmeden enflasyon hakkında bilgileri belirlediklerini, doğruları yansıtmayan bu dataları kamuoyuyla da paylaşarak hem Türk Ceza Kanunu kapsamında ‘halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma’ kabahatini hem de ‘görevi berbata kullanma’ hatasını işlediklerini” sav etti.

Anayasamızın “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. unsurunun “Herkes, yasal Vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı yahut davalı olarak tez ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, misyon ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz” kararını içerdiğini dilekçesinde vurgulayan Tanal, “Vatandaşın emeğinin karşılığının adil olarak belirlenmesinde en Kıymetli kriter olan enflasyon hesaplamalarının adaletli, gerçek ve şeffaf bir biçimde açıklanması noktasında hak arama hürriyetinin kullanılmasının, anayasal bir Kamu olduğunu Anlatım etti.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir