Çin, siber uzayın geleceği için rapor yayımladı

Fırsat Ürünleri, Genel, Hayat Tüyoları, Hayatın İçinden, İlginç Bilgiler, İlginç Ürünler, Pratik Bilgiler Kas 07, 2022 Yorum Yok

Çin’in yeni periyotta internetin gelişimi ve yönetişimine ait vizyon ve aksiyonlarının tanıtıldığı resmi raporda, Çin’in siber uzayda ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşasının teşvik edilmesi konusundaki muvaffakiyetleri paylaşıldı ve milletlerarası işbirliğine yönelik olasılıkların altı çizildi.

Raporda internetin dünyayı global bir köye dönüştürdüğü ve memleketler arası toplumun giderek birbirleriyle daha kontaklı hale gelmesiyle ortak geleceğin daha besbelli bir Vaziyet aldığı belirtildi. Raporda, internetin düzgün biçimde geliştirilmesi, kullanılması, yönetilmesi ve insanlık için daha faydalı hale getirilmesinin bütün insanlığın sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

45.5 TRİLYON YUANA ULAŞTIĞI, BELİRTİLDİ

Raporda dünyanın en Aka gelişmekte olan ülkesi ve en Çok sayıda internet kullanıcısına sahip ülkesi olan Çin’in, “bilgi çağının altta yatan trendlerini anladığı, Kamu odaklı bir yaklaşımı benimsediği ve kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan yararları Temel Meydan global yönetişimi desteklediği” Anlatım edildi. Raporda Çin’in yeni kalkınma etabında ve yeni kalkınma ideolojisinin kılavuzluğunda yeni bir kalkınma dinamiği inşa ettiği lisana getirildi.

Çin’in siber Uzay ve dijital teknolojilerdeki gücünü artırmak için yola çıktığını hatırlatan rapor, dijital iktisadın güçlendirilmesi, pak ve sağlam bir çevrimiçi ortamın inşası ve siber Uzay güvenliğine yönelik risklere karşı müdafaa sağlanmasında ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Raporda Çin’in dijital iktisadının bedelinin 2021 prestijiyle 45,5 trilyon yuana ulaştığı, bunun da gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 39,8’ine karşılık geldiği belirtildi.

Haziran 2022 prestijiyle Çin’de 1,05 milyar internet kullanıcısının olduğu ve internet penetrasyon oranının yüzde 74,4’e ulaştığını kaydeden rapora nazaran ülke, dünyanın en Aka 5G şebekesine mesken sahipliği yapıyor ve 1,85 milyon 5G baz istasyonu ve 455 milyon 5G cep telefonu abonesiyle 5G standart ve teknolojisinde global başkanlardan biri haline geldi. Raporda 2021 yılında Çin’deki çevrimiçi tüketim mallarının Yekün perakende satışlarının, geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 12’lik artışla 10,8 trilyon yuana ulaştığı lisana getirildi.

Çin’in Hudut ötesi elektronik ticaret cirosuysa geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 18,6’lık artışla 1,92 trilyon yuana çıktı. Raporda Çin’in siber uzaydaki memleketler arası alışveriş ve Amel birliğini güçlendirmeyi sürdürdüğü vurgulandı. Çin’in, internetin kapsayıcı gelişimini teşvik etmek üzere dijital iktisat, siber Uzay güvenliği ve global siber Uzay yönetişiminin ıslahat ve gelişimi hususlarında etkin Hudut ötesi işbirlikleri yaptığının hatırlatıldığı raporda bütün bu uğraşların siber uzayda ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşasına katkıda bulunduğu Anlatım edildi.

Çin’in bir yandan interneti kendi yoksulluğunu ortadan kaldırmak için kullanırken diğer yandan gelişmekte olan ülkelerin en Fakir bölgelerinde ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip alanlarında genişbant erişimini geliştirmelerine yardım etmek üzere teknolojiyi kullandığının altının çizildiği raporda, Çin’in File imkanlarının olmamasından kaynaklanan yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere en az gelişmiş ülkelerde kozmik ve ucuz internet erişimi sağlamak üzere çalıştığı belirtildi.

Rapora nazaran, Çin faal biçimde dijital halk eserleri geliştirdi ve dijital halk hizmetlerinde işbirliğini genişletti. Global çapta Kovid-19 pandemisinin görülmesinden bu yana Çin’de geliştirilen pandemi kestirim platformları ve otomatik aramaların, diğer ülkelerde salgının Denetim altına alınması ve hafifletilmesinde Yardımcı oldu.

İnternetin, bütün insanlığın ortak konutu olduğunun hatırlatıldığı raporda bu konutu daha pak, daha inançlı ve daha Varlıklı hale getirmenin memleketler arası toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Raporda Çin’in daha adil, daha inançlı ve daha kararlı olan açık, kapsayıcı ve canlı bir siber uzayı teşvik etmek üzere öbür ülkelerle çalışmaya Amade olduğu vurgulandı ve siber uzayda ortak geleceğe sahip bir cemiyet inşa etmek ve daha güzel bir dünya yaratmak üzere birbiriyle uyumlu gayretlerin gösterilmesi daveti yapıldı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir