Tag

Eyüboğlu

Afetten etkilenen çocuk ve gençlere nasıl yaklaşılmalı?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sıhhati ve Hastalıkları anne ilim Kolu öğretim üyesi Doç. Dr. Damla Eyüboğlu Aka sarsıntılardan etkilenen çocuk ve ergenlere nasıl davranılması gerektiğini konusunda Değerli bilgiler verdi.