bilgipare.com | Enteresan Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Fırsat Ürünleri
  4. »
  5. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’e mektup yazıp yurttaşa seslendi: Önce devleti onaracağız

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’e mektup yazıp yurttaşa seslendi: Önce devleti onaracağız

admin admin -
11 0

KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP genel Lideri ve millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı

Birlikte bir yola çıkıyoruz. Sizlerle Birlikte yeni bir devrin eşiğindeyiz. Bizi daima birlikte, bütün cemiyet olarak özgürleşmeye, adalete, refaha ve milletlerarası saygınlığa taşıyacak yeni bir periyodun kapısını açıyoruz. 14 Mayıs’ta o kapıdan geçip yeni periyodun inşasını Bir arada gerçekleştireceğiz.

Önümüz pürüzlerle dolu lakin hiçbiri bize, hayallerimize, gücümüze, birlikteliğimize ket vurabilecek güçte değil. Dünyanın gelmiş olduğu nokta işimizi kolaylaştırmıyor elbette lakin bize Aka fırsatlar da sunuyor. Zira ülkeye demokrasiyi, iştirakçi karar sistemini, yaratıcılığı teşvik eden bir özgürlük yerini ve kuşatıcı bir vatandaşlık anlayışını yerleştirebilirsek, önümüzde hiçbir pürüzün duramayacağını biliyoruz.

GEÇMİŞTEN DERS ALACAĞIZ

Ne hayalci ve naif dünya kardeşliği telaffuzları ne de hamasetle örülmüş, içi boş geçmiş güzellemeler bize Kılavuz olamaz. Geçmişe avunmak için değil; anlamak, öğrenmek, ders almak için bakıyoruz. Gözümüz ise gelecekte. Bu bağlamda öncelikle gerçekçi bir dünya ve Türkiye tahlilinden yola çıkmak zorundayız. Soğuk Savaş’ın bitip, dehşet istikrarının ortadan kalkmasıyla demokrasinin, barışın, hukuk devleti ve refahın yaygınlaşacağı, global cennetin yaşanacağı ümit edildi. Fakat o cennet bir türlü gelmedi; gerginlikler, savaşlar, İç savaşlar artarak devam etti. İklim, güç, Besin ve su krizi, terör, göç, siber taarruzlar, asimetrik savaşlar, şirketleşen ordular üzere yeni meselelerle karşı karşıyayız. Üstelik milyonlarca insanın vefatına neden olan pandemide de gördük ki, elimizdeki imkân ve savunma düzenekleri bu problemlerle baş etmemiz için kâfi değil.

Yirmi birinci yüzyılın birinci çeyreğini bitirmek üzere olduğumuz bugünlerde dünya hâlâ istikrarsız ve inançsız. Belirsizlik ve dert globalleşmiş durumda. deva ise içe kapanma, kendi çıkarını kollama; global sıkıntılar karşısında kaçış yolları üreterek kendini aldatmak değil. Global meseleler global karşılıkları, münasebetiyle global işbirliğine bizi Davet ediyor. Bu da karşılıklı anlayış, özveri, itimat ve Birlikte sürdürülecek akılcı Çaba demek. Önümüzdeki devirde Türkiye bu ortaklaşmanın taşıyıcı güçlerinden biri olacak. Global sorunların tahlili, ekonomik, kültürel ve siyasi bir tekrar inşa faaliyetidir ve Türkiye bu inşa faaliyeti içindeki yerini alacak. Üniversiteleriyle, ilim insanlarıyla ve yeni nesil bir siyasetçi nesliyle.

KUŞATICI BİR MİLLİYETÇİLİK

Dünyanın kesimi olmak bir yürek işidir; özgüven gerektirir. Hamasetle yoğrulmuş, kerameti kendinden taşınır idarelerin harcı değildir. Hakikaten bugün birçok ülkede dünyayı kavramaktan uzak, dar ve pazarlıkçı kalıplara sığınmış, hayali düşmanlar üreterek ayakta kalmaya çalışan idareler var. Bu Cin ülkelerde kuşatıcı ve zenginleştirici bir milliyetçilik göremezsiniz. Bilakis toplumu bölen, İç Hasım yaratan, kutuplaştıran, ilkel bir milliyetçiliğin hortladığına Şahit olursunuz. Zira bu ülkelerde iktidarlar lakin sanal gerçeklikler ve aksilikler sayesinde ayakta kalabilirler. Ülkemiz de Fazla farklı değil; cemiyet kamplara bölündü. Kültürel kimlikler ortasında Düzmece hiyerarşiler oluşturuldu. Toplumun içinde ayrışma çizgileri üreterek kuşatıcı bir vatandaşlığın inşası engellenmeye çalışılıyor. Hayalim kimsenin kendisini dışlanmış, yabancılaşmış hissetmediği, herkesin bir başkasıyla ortaklaşma hissine sahip olduğu, demokratik işleyiş içinde ve hukukla kayda alınmış bir devlet-toplum alakasının ülkemizde yerleşmesi, hayata geçmesidir. Hiç kuşku yok ki bu, devletin üniversal prensipler üzerinde yine inşası demektir. Nedir bu üniversal prensipler? Bu prensipleri Öbür ülkelerden, kültürlerden almak zorunda değiliz. Bu prensipler esasen sahip olduğumuz lakin değerini bilmediğimiz yol gösterici nitelikler olarak kendi tarihimizde var. Toplumun hizmetkârı olduğunu bilen bir devlet, kendisini toplumsal kontrole açan bir devlet, karar sistemlerine toplumu Davet eden bir devlet. Münasebetiyle şeffaflığı öne çıkaran, hesap veren bir devlet. millet İttifakı’nın değerli paydaşları, yol arkadaşlarım; siyasi partilerle Birlikte bu devlet anlayışını kalıcı hale getireceğiz.

DEVLET GELENEĞİMİZ BU DEĞİL

Devlet yozlaştığında cemiyet da kişiliksizleşir, karakterini kaybeder. Rant üretip kendi içinde bölüşen, yasa dışı yapılanmalarla İç içe geçmekte mahsur görmeyen bir devlet, başlı başına bir beka sıkıntısıdır. Yozlaşmayı kanıksayan, olağanlaştıran, yaygınlaştıran bir devlet, topluma ayak bağıdır. Halbuki bizim devlet geleneğimiz bu değil. Ne Osmanlı’da ne de Cumhuriyet’te… Şu anki iktidarın rant, güç, yandaşı gözetme, liyakate bakmama sevdası devletin içine girmiş bir virüstür. İhale-rüşvet düzeneği, yasa dışı yollarla toplumsal servetin kapalı kapılar arkasında bölüşülmesi, mafyatik ögelerin devlete sokulması ve Tüm bunların üzerine iktidar yandaşlığının Uğraş haline gelmesi yozlaşmayı topluma yayıyor, bir pandemiye dönüştürüyor.

BİLİM, AKIL temel OLACAK

Bu yozlaşmanın ivedilikle durması, durdurulması lazım. Ve bunun için de devlet lazım; siyasetin devletle Birlikte yürümesi, onu hakikat istikamete sevk etmesi lazım. Bu mümkün! Zira karşımızda yalnızca bu iktidarın üretmiş ve öne çıkarmış olduğu yozlaşmış ögeler yok. Devletin içinde hâlâ özverili, bilgili, namuslu, liyakatli, kaliteli ancak sessiz kalmaya mahkûm edilmiş bir çoğunluk var. Yeni bir devlet anlayışı işte bu anne damar üzerinden inşa edilecek. Şu Lahza devlet ismine yapılanlara bakıp kimse dert etmesin! halk bürokrasisinin her kademesinde işinin ehli, liyakatli takımlar kendilerine misyon verilmesini bekliyor. Kurumlar, bu vatansever takımlarla ve bu takımlara katılacak yeni isimlerle Birlikte yine inşa edilecek. Nepotizmi, yani kayırmacılık, iltimas, torpil, Hısım ve Dost alakalarını devletten uzaklaştıracağız. İşte o Vakit devlet tekrar saygın ve herkesin devleti olacaktır.

TEK ADAM SİSTEMİ BİTECEK

Yozlaşmanın, bilimi, aklı ve liyakati periyot dışı bırakmanın bedelini halkımız ödüyor. İşte nihayet zelzelede yaşananlar; sarsıntının her Lahza olabileceğini, beklenen gücünü, yaratacağı tahribatı bilen lakin Tedbir almayan, sonra da bunu ‘kaderin oyununa’ bağlayan bir sorumsuzluk ve aymazlık abidesi, yitip giden hayatların geride bıraktığı manevi dokuya, yüreklere dokunmaktan aciz; yapı yapmayı yara sarma için kâfi sanan bir bakış. Uzun uzun anlatmaya gerek Mevcut mı? Yöneticileri birbirlerine Hısım olan, depremzedelere yardım etmek yerine, depremzedelere yardım eden sivil cemiyet kuruluşlarına çadır ve yiyecek satan Kızılay gerçeği her şeyi anlatıyor.

İşte bu nedenle güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek istiyoruz. Bilginin paylaşılması, karar sisteminde çoğulluğun sağlanması, hiyerarşinin azalması, liyakatin Yönetim sistemine Geri dönmesi, devletin yozlaşmadan kurtulması için. diyar idaresinde sivil toplumun gücünden daha Çok yararlanabilmek için. Daha esnek ve daha tesirli bir müdahale sistemi üretebilmek, daha Çok hayat kurtarmak, yaraları daha süratli sarmak için. yapı yapmayı beceri sanan ancak hayatları o binaların altında bırakan bu Biricik adam sistemini 14 Mayıs’ta bitireceğiz. Beşere ve hayata hürmet duyan, kültürel birlikteliğimizi öne çıkaran, vatandaşımıza inisiyatif veren, onu yaşadığı kentte karar sistemine Davet eden bir şehircilik anlayışına geçeceğiz.

EKONOMİ EHİL ELLERE VERİLECEK

Seçimden sonra motamot kentlerimiz üzere yıkıntı altında kalmış bir iktisat devralacağız. Lakin vazifesi üstlendiğimiz gün prestijiyle, ekonomik enkazın nasıl toparlanmaya başladığını göreceksiniz. Vatandaşlarımızı her gün göz nazaran göre daha da yoksullaştıran var akıl dışı ekonomik anlayışı ortadan kaldıracağız. Mirasyedi hovardalığı ile özkaynaklarımızı tüketen, üç beş ülkenin sadaka misali verdiği paralarla günü geçirmeye çalışan bu idareden kurtulacağız. Ve birinci günden başlayacak halde iktisat idaresini Usta ellere teslim edeceğiz.

“Yerli ve milli” diye diye ülkeyi yozlaşma ve adaletsizliğe mahkûm ettiler. Yerliliği de ulusallığı de suiistimal ettiler. Bu kıymetleri siyasi Sıkıntı ve ekonomik rant devşirmek maksadıyla, paravan olarak kullandılar. 14 Mayıs sonrasında yerlilik çoğulcu, Fazla renkli hüviyetine tekrar kavuşacak. Ulusallık toplumun üzerinde bir tahakküm olmaktan çıkıp, bütün vatandaşların ortak ideali olarak kapsayıcı bir Nitelik kazanacak. Yerliliği ve ulusallığı üniversal kıymetlerle, insan haklarıyla bütünleştiren bir demokrasiye geçeceğiz. Zira demokrasi yalnızca sandıkla, seçimle, siyasi partilerle sağlanamaz. Demokrasi devletten ürkmeyen, onu yanında hisseden bir vatandaş demek. Demokrasi kendisini ilgilendiren Tüm kararlarda bilgilenme ve alınacak kararı etkileme hakkı olan, bu hakkı korkusuzca kullanan bir vatandaş demektir. Demokrasi, itiraz hakkını kimseye teslim etmeyen vatandaşlar demektir. Demokrasi her türlü ideolojik vesayet kurma teşebbüsü karşısında boyun eğmeyen, sorgulayan ve eleştiren Özgür bir vatandaş demektir. Türkiye’yi dünyada üst taşıyacak, saygın bir ülke haline getirecek ve global kararlarda Laf sahibi yapacak olan işte budur.

14 Mayıs’tan sonra Hariç siyaset ulusal çıkarların komşularla ve arkadaş ülkelerle Birlikte sinerjik formda artırılmasına hizmet edecek. Komşularımızın Türkiye’nin çıkarlarını savunduğu, savunmayı tercih ettiği bir Hariç siyaset yeri inşa edeceğiz. Bölgemizde yaratacağımız işbirliğinin derinleşmesi, Türkiye’yi lafta değil, gerçek manada bölgesel başkan haline getirecek.  

Bu süreçte savunma endüstrisine Özel bir rol düşüyor. Savunma endüstrisi Hariç siyasette ülkenin elini rahatlatan, saygınlığını artıran bir ögedir. Savunma endüstrisinin özgül yükü, üretilen silahlar ve araçlar kadar, ülkeler ortasındaki istikrarlara istikrar getirmesi, beklenen adaletsizliklerin önünü kesmesiyle de artar. Savunma endüstrisini, teknolojisini üretecek halde büyütmeliyiz. Bu bağlamda, Türkiye global ilim ve teknoloji imkânlarını kullanabilen, rekabetçi bir savunma endüstrisine muhtaçtır. Bu gaye doğrultusunda Türkiye’de global ilim ve teknoloji imkânlarını kullanabilen, rekabetçi bir savunma endüstrisi kuracağız.

Evet, biz halkımızın sağduyusuna, ferasetine, gönül zenginliğine, akıl maharetine, teşebbüsçü dinamizmine, paylaşmacı ve dayanışmacı ruhuna güveniyoruz. Bunları öne çıkaran, insanımızın Özgür iradesinden ve yaratıcılığından beslenen bir demokrasi inşa etmek, cemiyet olarak kendi yazgımızı elimize almak, istiyoruz. Ülkemizle gurur duymak, çocuklarımıza hak ettikleri Tüm imkânları sunmak, daima Birlikte hayatın tadını çıkarmak istiyoruz. Türk, Kürt, Sünni, Alevi, solcu, sağcı; bütün kimlikleri karşı karşıya değil Yan yana koyuyoruz. Herkesin kendisini bu ülkenin eşit ve Kıymetli bir paydaşı olarak hissetmesini hedefliyoruz. Çeşitliliği bir Mani değil, global arenada ülkemizin gücünü, refahını ve saygınlığını artıracak itici bir Güç olarak görüyoruz. Kapsayıcı, kuşatıcı bir vatandaşlık hayalinin peşindeyiz. Bunu başaracağımızdan hiçbir kuşkumuz yok. Demokrasiyi bütün kurumlarıyla hayata geçireceğiz. Her ne yapacaksak kapsayıcılık, açıklık, şeffaflık ve dürüstlükle yapacağız.

KİMSE DIŞLANMAYACAK 

İnşallah Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Aka bir demokrasi projesini hayata geçireceğiz. Çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve istikbal kuşaklara bu kıymetleri emanet etmek istiyoruz. Bunu toplumu güçlendirerek, devleti onarıp toparlayarak yapacağız. Bu topraklarda, bu eşsiz vatanda Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daima birlikte barış ve huzur içinde yaşayacağız. Bu ülkede hiç kimse bu barış ve huzur birliğinin dışında kalmayacak; bir şahıs bile kendini dışlanmış hissederse “millet” mefkuremizi Noksan bırakmış oluruz ki ülkenin temel beka sorunu budur.

14 Mayıs benim, partimin yahut millet İttifakı’ndaki yol arkadaşlarımın başarısı olmakla kalmayacak. Yeni bir vatandaşlık ve devlet anlayışının, iktisattan sıhhat ve eğitime akılcı bir toplumsal sıçramanın, Türkiye’nin global düzlemde tekrar saygın bir ülke haline gelmesinin de başlangıç noktası olacaktır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir